Projekční činnost

- zajištění veškerých projekčních prací
- ekonomické návrhy staveb
- zajištění vydání stavebního povolení
- odborné konzultace

Inženýrská a investiční činnost

- zajištění geodetických prací
- technická příprava staveb
- zajištění technického dozoru
- zajištění technologických zařízení

Stavební činnost

- provádění stavebních prací
- rekultivace poškozených ploch
- výstavba a rekonstrukce domků
- půdní přestavby

Další reference